Bretagne

01/07/1998
Kabily Touareg Mugar
Kabily Touareg
Note: 6.0
Sono Mondiale Bretagne 1998