Mamani Keita & Marc Minelli

 


Discographie

2001
Electro BamakoElectro Bamako
Note: 7.0
Jazz

A priori, ils n'étaient pas fait pour se rencontrer. Elle, Mamani Keita, chanteuse...
25/01/2002