Sono Mondiale
 

Chroniques Tzigane

01/07/2001
Band of gypsies Taraf de Haïdouks
Band of gypsies
Note: 10.0
Sono Mondiale Roumanie 2001   Champagne  


23/03/2001
Dumbala dumba Taraf de Haïdouks
Dumbala dumba
Note: 9.0
Sono Mondiale Roumanie 1998